Met nieuws van o.a.
partners

Nieuw boek over macht en politiek in besluitvorming

macht en politiek

Besluitvorming in organisaties heeft vaak een politiek karakter. Het kan tot een onderlinge machtsstrijd leiden van mensen die elkaar wantrouwen. Door communicatie naar eigen hand te zetten en het bespreken van gevoelige onderwerpen te vermijden. Zelfs kan het tot allerlei onwaarheden leiden waar de organisatie flinke schade door kan oplopen. Dit boek bespreekt hoe we die politisering kunnen voorkomen en opheffen. Deze vraag wordt in dit boek in drie delen beantwoord.

Deel I van deze uitgave biedt een nieuw zicht op macht. Dat zicht wordt geboden door een taal; woorden en begrippen die het mogelijk maken om machtsverhoudingen en -processen te ‘lezen’. Het tweede deel biedt praktische mogelijkheden voor het organiseren van besluitvormingsprocessen en het dealen met de macht die daarin meespeelt. Deel III biedt belangrijke kennis voor bestuurders en managers om vanuit hun rol bij te dragen aan het bestrijden van gepolitiseerde en het bevorderen van gereguleerde besluitvorming. Macht en politiek in besluitvorming richt zich op managers en bestuurders.

Met het besluitvormingsmodel dat de auteur in dit boek introduceert, kan er eindelijk een einde komen aan de politieke spelletjes die in organisaties helaas vaak voorkomen.

Over de auteur:
Martin Hetebrij heeft de afgelopen decennia een oeuvre opgebouwd met een eigen perspectief op de werking van macht in organisaties. Dit boek is geschreven in intensief overleg met zijn gesprekspartners. Zij delen hun ervaringen met macht, die door de auteur tot casussen zijn verwerkt. Carolien de Monchy is medeauteur van het hoofdstuk over good governance. Zij legt zich toe op dialoogsessies voor professionals om hun macht in organisaties constructief in te zetten.

Over de uitgever:
Mediawerf is een onafhankelijke en multimediale B2B-vakuitgeverij op het terrein van management, organisatie en toezicht.

Over het boek:
Macht en politiek in besluitvorming door Martin Hetebrij. ISBN 9789083360713. Prijs € 32,50 incl. btw. Paperback, 232 p.
Beschikbaar in alle fysieke en onlineboekhandels van Nederland en Vlaanderen

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE NIEUWS?