Met nieuws van o.a.
partners

Statiegeld op plastic flessen uitgebreid

statiegeld

Sinds juli 2021 geldt een statiegeldplicht voor kleine plastic flesjes van frisdranken en water. Voor producten die voor 100% uit sap bestaan, geldt deze statiegeldverplichting niet. Wel kunnen producenten van sap in flessen die voldoen aan de voorwaarden voor recycling vanaf nu vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem.

 

Raymond Gianotten, directeur Statiegeld Nederland: “Door alle sappen toegang te bieden tot het statiegeldsysteem zullen nog meer plastic flessen worden ingezameld en gerecycled. Ook verwachten we onduidelijkheid weg te nemen als het gaat om het statiegeld op verpakkingen. Nu kwam het weleens voor dat op de ene fles wél statiegeld zat, en op dezelfde fles met andere inhoud niet.”

 

Uitbreiding

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelde in januari dat ook sappen waaraan suiker of water is toegevoegd, worden beschouwd als frisdrank. In een plastic fles vallen deze producten onder de statiegeldplicht en moeten ze worden voorzien van een statiegeldlogo. Statiegeld Nederland gaat nu een stap verder en opent het statiegeldsysteem ook voor 100% sap.


Voorwaarden met het oog op recycling

Wel zullen aan deze uitbreiding voor 100% sappen voorwaarden worden verbonden. 100% PET verpakkingen met de juiste maatvoering kunnen probleemloos instromen. Voor andersoortige verpakkingen dient getoetst te worden of instroom mogelijk is. Gianotten: “We moeten ervoor zorgen dat het statiegeldsysteem voor plastic flessen goed blijft functioneren en de hoge kwaliteit van het ingezamelde materiaal gewaarborgd blijft. Daarom maken we daarover afspraken met producenten die vrijwillig willen deelnemen aan het statiegeldsysteem. PET flessen gemaakt voor 100% sap zijn vaak voorzien van extra laagjes ter bescherming van het product. Dit bemoeilijkt de recycling en leidt mogelijk tot aanvullende kosten. Flessen van andere kunststoffen zoals HDPE kunnen om deze reden niet deelnemen aan het systeem. Bovendien kunnen deze flessen door afwijkende formaten en afmetingen niet altijd worden ingenomen in inname-automaten.”

Resultaten 2021

Er zit nu ruim een halfjaar statiegeld op kleine plastic flessen. De voorlopige innameresultaten over 2021 worden over enkele weken verwacht.

Over Statiegeld Nederland

Statiegeld Nederland zorgt voor de uitvoering van het nieuwe statiegeldsysteem. De wettelijke doelstelling is om 90% van alle kunststof drankverpakkingen gescheiden in te zamelen. Het merendeel daarvan wordt ingezameld via het statiegeldsysteem. De ingezamelde flessen worden gerecycled, met name voor de productie van nieuwe flessen. Voor meer informatie: www.statiegeldnederland.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE NIEUWS?